Giỏ hàng
Hủy công ty đại chúng

Tin tứcNgày: 06-04-2018 bởi: Nisco Nisco

Hủy công ty đại chúng

Ngày 19/11/2015, Ủy ban chứng khoán đã có quyết định v/v hủy đăng ký đại chúng đối với công ty Nisco Vì vậy HĐQT công ty xin thông báo kể từ ngày 19/11/2015, công ty không còn là công ty đại chúng 

Ngày 19/11/2015, Ủy ban chứng khoán đã có quyết định v/v hủy đăng ký đại chúng đối với công ty Nisco

Vì vậy HĐQT công ty xin thông báo kể từ ngày 19/11/2015, công ty không còn là công ty đại chúng

Xin xem tại: đây