Giỏ hàng

GIỚI THIỆU VỀ NISCO

Công ty được thành lập với mục đích tập trung sức mạnh từ các nguồn vốn huy động được từ các cổ đông sáng lập cùng các thành viên khác (thông qua các hình thức hợp tác liên danh,…) và huy động thêm thông qua hình thức vay vốn ngân hàng thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và kinh doanh lại thông qua hình thức cho thuê lại các hạ tầng này đáp ứng nhu cầu xã hội hoá công việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển hạ tầng mạng viễn thông của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông.
Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực hiện các công việc kinh doanh khác như nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm mới, và cùng các nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường thông qua mạng lưới các nhà phân phối, đại lý. Để thực hiện mục tiêu này, công ty sẽ đẩy mạnh quan hệ với các công ty khác trong và ngoài nước, nhận đại lý, ký gửi, chào hàng cho các công ty này góp phần tạo ra một thị trường hàng hoá năng động....

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

ctcpdichvuhatangmang

Dịch vụ viễn thông

Công ty được thành lập với mục đích tập trung sức mạnh từ các nguồn vốn huy động được từ các cổ đông sáng lập cùng các thành viên khác (thông qua các hình thức hợp tác liên danh,…)
Phòng tập gym

Phòng tập gym

Phòng tập Swequity Ultimate Fitness ra đời với phương châm thay đổi những quan niệm sai lầm về tập luyện đang hiện hữu tại Việt Nam. Nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng tôi là kết nối những kiến thức gym chuyên nghiệp đến với người Việt Nam.
Y tế, dược phẩm

Y tế, dược phẩm

Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3,
Thực phẩm

Thực phẩm

Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3, Mô tả cho dịch vụ số 3,

Đối tác của chúng tôi